Nasa Stjernehimmel
E-post: berit@reisopp.no Telefon: 45 60 71 55
Alrune

“…research now has proved that thoughts, beliefs, emotions, and attitudes profoundly influence the functions of our cells, organs, and immune system – processes that are vital to our health and overall sense of wellness.” Fraser & Massey, Decoding the Human Body-Field


“Linkages of a nonlocal kind obtain also in the world of consciousness. Regardless of separation in space and time, the consciousness of one person can be subtly linked with the consciousness of another.” Laszlo, Science and the Akashic Field

Foto: NASA

Reisen/Regresjon

Reisen er en terapiform som kan gi tilgang til de bakenforliggende årsaker til ulike plager og problemer man sliter med, årsaker som man ikke alltid er klar over, men som man trenger å rydde opp i for å frigjøre seg, og den starter alltid med en samtale, for å sirkle inn problemene mest mulig før man starter. Deretter sitter man så avslappet som mulig mens man blir guidet innover i seg selv, lytter og samtaler i sitt indre. Man møter mennesker man har noe uoppgjort med, samtaler med dem og går gjennom en tilgivelsesprosess. På en slik Reise kommer det opp som kroppen ønsker å fortelle, det som er nødvendig for å få bedre helse eller gå videre i livet. Det kommer aldri opp mer enn man kan greie å ta imot der og da.

En Reise med samtale før og etter varer i ca. to og en halv time, og det anbefales å gjennomføre minst tre Reiser dersom man trenger forandring. Hvis man ønsker eller trenger å gjøre store endringer i sitt liv, vil det være gunstig å arbeide over noe lengre tid, for eksempel med en Reise hver tredje eller fjerde uke i noen måneder, eller så lenge som er nødvendig for å skape en endring på ulike områder som for eksempel helse, jobb eller samliv.

Det finnes Reiser for spesielle formål. Dersom man har utviklet avhengighet, har fobier eller et ønske om å forandre uegnede handlingsmønstre, kan man bruke Reisen for å endre på akkurat dette. Hvis man synes man har problemer med å leve sitt liv fullt ut, eller er begrenset på en eller annen måte, finnes det Reiser som kan få fram mer av alt det vi har inni oss, men som vi ikke alltid greier å uttrykke. Reisen kan også få oss til å gi slipp på uønskede måter å betrakte oss selv og andre på, og den kan lære oss selv bedre å kjenne.

Noen ganger fører Reisen oss til tidligere liv, og da ser vi på hva det livet har å lære oss i dag.

Mange føler at de blir forandret etter å ha gjennomført en eller flere Reiser, og de fleste føler seg lettere til sinns etterpå. Man kan bli kvitt gammelt nag, bedre forholdet til andre mennesker, bli friskere både fysisk og psykisk, og dessuten få en bedre selvfølelse.

En utførlig beskrivelse av hvordan det hele foregår, finnes bakerst i boken ”Reisen” av Brandon Bays. Det kan være nyttig å ha lest boken på forhånd, men er ikke nødvendig for å gjennomføre en Reise. Det kan derimot være nyttig å trene på å slappe av, for eksempel med en avspennings-CD.

Etter en Reise er det en fordel å kunne hvile, ta et bad eller en dusj og drikke mye vann, for mange ganger setter Reisen i gang en avgiftningsprosess i kroppen.

Inkludert i behandlingen er også en eller flere samtaler noe tid etter selve Reisen.

Det er nå vitenskapelig vist at vår kropp er en del av et energifelt, et ladet nett som vi både blir influert av og som vi igjen påvirker med vår bevissthet, det vil si våre erfaringer, oppfatninger, tanker og følelser. Denne gjensidige påvirkningen er det som styrer kroppens DNA og prosesser. Ved å få kontakt med våre innerste følelser, noen av dem har vært undertrykte i mange år, kan vi løse opp blokkeringer og kjenne oss bedre ved at prosesser i kroppen får flyte naturlig, fordi en slik frigjøring får kroppens celler til å endre seg. Reisen er en effektiv metode å bruke, for å komme i kontakt med disse undertrykte følelsene. (Se litteratur og lenker.)


Aketur

 

 

 

 

 

 


 

 

Barnereiser


Det finnes Reiser utviklet spesielt for barn. Når barna er små (fem til ti år), tar Reisen form av et eventyr som de selv deltar i, og når de blir større, bruker man en forenklet utgave av Reisen for voksne.

Barn har som regel stort utbytte av Reisen og synes det er både spennende og morsomt å være med på oppdagelsesferd i sitt indre. Det er mange eksempler på at barn har blitt mer fornøyde med seg selv etterpå, og de kan dessuten bli bedre av ulike plager og sykdommer. De finner også mer ro, blir mer konsentrerte og blir ganske enkelt gladere. I sin bok ”The Journey for Kids” forteller Brandon Bays om hvordan mange barn har fått et nytt liv etter å ha gjennomført noen Reiser: Flere barn med ADHD trenger ikke lenger medisinering, stille barn kan bli mer sosiale, og mange barns skoleprestasjoner bedres etter at de har ryddet opp i indre problemer og frigjort sitt potensial.

Barn har en egen lett måte å gjennomføre en Reise på som gjør denne behandlingen spesielt velegnet for dem.

 

 

Fjellvidde
Forsiden Berit Wiencke Aromaterapi Reisen Klienthistorier Litteratur & Lenker Kontakt & Priser